Αγαπητοί συνεργάτες

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, προχωρά η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, όπως αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της στις 13-10-2022. Η απεργία θα ξεκινήσει την 00:01 της 9ης Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και θα διαρκέσει έως και τις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Ακολουθεί η Εξαγγελία Απεργίας της Π.Ν.Ο.

ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ