Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στα επιβατηγά πλοία με έναρξη την 00:01 της 16ης Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη έως και τις 23:59 της ίδιας ημέρας, προχωρά η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, όπως αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της στις 12-03-2023, συμμετέχοντας στην Πανεργατική Απεργία για το δυστύχημα των Τεμπών.