Από την εβδομάδα 07 έως την εβδομάδα 11, λόγω δεξαμενισμού του M/v Venezia, τα δρομολόγια για Ancona και το Brindisi του ομίλου GRIMALDI LINES  θα τροποποιηθούν ως εξής:

BRINDISI > IGOUMENITSA

departure arrival
MONDAY 13:00 MONDAY 22:00
MONDAY 22:30 TUESDAY 06:00
TUESDAY 13:00 > TUESDAY 22:00
WEDNESDAY 13:00 > WEDNESDAY 22:00
THURSDAY 13:00 > THURSDAY 22:00
THURSDAY 23:59 > FRIDAY 09:30
FRIDAY 13:00 > FRIDAY 22:00
FRIDAY 22:30 > SATURDAY 06:00
SATURDAY 13:00 > SATURDAY 22:00
SATURDAY 22:30 > SUNDAY 06:00
SUNDAY 13:00 > SUNDAY 22:00
SUNDAY 22:30 > MONDAY 06:00

IGOUMENITSA > BRINDISI

departure arrival
TUESDAY 01:00 TUESDAY 09:00
WEDNESDAY 01:00 WEDNESDAY 09:00
THURSDAY 01:00 > THURSDAY 09:00
THURSDAY 19:00 > THURSDAY 23:59
FRIDAY 14:00 > FRIDAY 20:00
SATURDAY 01:00 > SATURDAY 09:00
SATURDAY 14:00 > SATURDAY 20:00
SUNDAY 01:00 > SUNDAY 09:00
SUNDAY 14:00 > SUNDAY 20:00
MONDAY 01:00 > MONDAY 09:00
MONDAY 14:00 > MONDAY 20:00

IGOUMENITSA-ANCONA

Departure Arrival
MONDAY 20.30 TUESDAY 17.00
TUESDAY 20.30 WEDNESDAY 17.00
WEDNESDAY 20.30 THURSDAY 17.00
SATURDAY 20.30 SUNDAY 17.00

ANCONA-IGOUMENITSA

Departure Arrival
TUESDAY 19.30 WEDNESDAY 18.00
WEDNESDAY 19.30 THURSDAY 18.00
FRIDAY 19.30 SATURDAY 18.00
SUNDAY 19.30 MONDAY 18.00