Κατά την εορταστική περίοδο της 28ης Οκτωβρίου 2022, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου: Από τις 16:00 έως τις 22:00 για το ρεύμα εξόδου των αστικών κέντρων.
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου: Από τις 08:00 έως τις 13:00 για το ρεύμα εξόδου των αστικών κέντρων.
Κυριακή 30 Οκτωβρίου: Από τις 16:00 έως τις 23:00 για το ρεύμα εισόδου των αστικών κέντρων.