Αγαπητοί συνεργάτες,

Παρακάτω ακολουθεί η ενημέρωση της Ναυτιλιακής Grimaldi Group για τα δρομολόγια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς από CivitavecchiaBarcelona και αντιστρόφως: