Αγαπητοί συνεργάτες ακολουθεί παρακάτω το πρόγραμμα των δύο νέων πλοίων του όμιλου Grimaldi στην γραμμή του RoRo από την 26η εβδομάδα το ECO CATANIA & ECO MALTA.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του όμιλου Grimaldi, τα «Eco» πλοία φέρνουν επανάσταση στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη με τις εξαιρετικές επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.

ECO CATANIA Date ETA Date ETS
Venice SUN 25/06 17:00 MON 26/06 20:00
Bari TUE 27/06 20:30 WED 28/06 01:30
Patras WED 28/06 20:30 THU 29/06 06:30
  Bari THU 29/06 20:30 FRI 30/06 00:30
Venice SAT 01/07 07:30 SAT 01/07 18:00
Bari SUN 02/07 14:30 SUN 02/07 18:30
 Patras MON 03/07 12:30    

 

 

ECO MALTA Date ETA Date ETS
Venice WED 28/06 17:00 THU 29/06 08:00
Bari FRI 30/06 01:30 FRI 30/06 05:30
Patras FRI 30/06 22:30 SAT 01/07 09:30
Bari SUN 02/07 01:30 SUN 02/07 05:30
Venice MON 03/07 07:30