Δείτε το παρακάτω link:

FUEL _ ETS SURCHARGE JANUARY 2024.v3