Το πρόγραμμα των αυξημένων αναχωρήσεων και η εξαιρετικά αυξημένη επιβατική κίνηση, όπως κάθε καλοκαίρι, οι περιορισμοί ταχυτήτων που έχουν επιβληθεί από τις λιμενικές αρχές Ελλάδας και Ιταλίας και οι εντατικοί έλεγχοι για θέματα ασφαλείας, έχουν δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη να αναχωρούν τα πλοία ακριβώς στα προγραμματισμένα ωράριά τους χωρίς καμία καθυστέρηση.

Σας υπενθιυμίζουμε ότι είναι αναγκαία η προσέλευση των φορτηγών στα λιμάνια τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρηση των πλοίων.