Αγαπητοί συνεργάτες,

Ακολουθεί παρακάτω η ενημέρωση του ομίλου Grimaldi αναφορικά με το νέο σύστημα φορολογίας εκπομπών CO2, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS):

 

“Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 5 Ιουνίου 2023 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕU) 2023/959, η οποία περιέλαβε το ναυτιλιακό τομέα σε ένα νέο σύστημα φορολογίας εκπομπών CO2, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS).

 

Αυτή η οδηγία προβλέπει ότι, οι Ναυτιλιακές Εταιρείες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για τις παραγόμενες εκπομπές CO2, μέσω της αγοράς μετοχών EUA στη ρυθμιζόμενη αγορά CO2 (EUA: Επίδομα Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισοδυναμεί με 1 τόνο εκπομπών CO2).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, o όμιλος Grimaldi είναι υποχρεωμένος  από την 1η Ιανουαρίου 2024 να εφαρμόσουμε τη νέα ρήτρα «Επιναύλου ETS» (ως συνημμένα, με εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2024),  η οποία θα ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση, ανάλογα με τη μεταβολή της τιμής της μετοχής EUA.”

 

Ακολουθήστε το link για όλες τις λεπτομέρειες.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

ETS 2024 First Quarter Greek Lines- GR.pdf