Τα τρένα είναι ένας οικονομικός τρόπος διέλευσης, παρά την νυχτερινή και Κυριακάτικη απαγόρευση οδήγησης στην εκάστοτε χώρα, 365 μέρες τον χρόνο.
Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου καθώς και τα χιλιόμετρα, εξοικονομούνται τα διόδια, αποφεύγεται η κίνηση μειώνεται η ηχορύπανση καθώς και οι εκπομπές CO2.

Κάντε τώρα την κράτησή σας με τη Transcargo, ταξιδέψτε χωρίς δυσκολίες μεταξύ Freiburg- Novara (Ralpin), Brenner-Worgl (Rola),Trento-Worgl (Rola), Wels-Maribor (Rola) και εξοικονόμησε χρήμα και χρόνο!!