ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΑΣ
Αποφύγετε την υπερκοστολόγηση στους αυτοκινητόδρομους της Γερμανίας και της Αυστρίας

Λόγω των νέων οδηγιών της ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2, από 01/12/23 το ύψος των τελών διοδίων θα καθορίζεται από τις εκπομπές του οχήματος. Η Γερμανία και η Αυστρία είναι οι πρώτες χώρες που εφαρμόζουν αυτή τη νομοθεσία της ΕΕ.
Τα οχήματα που έχουν εγγραφεί για είσπραξη διοδίων στη Γερμανία πρέπει να ταξινομηθούν σε μία από τις 5 κατηγορίες εκπομπών CO2 για να διαφοροποιηθούν τα ποσοστά διοδίων.

Εάν δεν γίνει αυτό, οι σχετικοί τομείς ενδέχεται να αποκλειστούν στο OBU σας ή το όχημά σας μπορεί να καταχωρηθεί αυτοματα στην κατηγορία οχημάτων με την υψηλότερη ένταση εκπομπών, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος των διοδίων σας.

Αυτό δεν ισχύει για οχήματα που έχουν καταχωρηθεί πριν από την 01.07.2019. Αυτά κατατάσσονται αυτόματα στην κλάση 1.
Επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας για να σας καθοδηγήσουμε αναλόγως